Naust

Levert aug. 2010 på Atløy i Askvoll Kommune

  • 7,25x12,25m x 3m under Beter
  • 41,5`takvinkel.
  • Grindverket i Furu
  • Nagler i Eik
  • Kjernevedkledning i furu.
11 Grind klar.JPG 13 Boring.JPG
15 Første grind på plass.JPG 16 Granittklosse under.JPG 17 Grinder monterte.JPG
18 Stavleia på plass.JPG 19 Alt klaffer!.JPG 20 Skjøyt nagla.JPG
21 Sperrer monterast i saman.JPG 22 Stemmer i sperrehakk.JPG 23 5x7 er kraftige dim!.JPG
24 Gravemaskin klarer jobben.JPG 25 Alt på plass.JPG 26 Står for ein trykk!.JPG
27 Uten ein spikar!.jpg 29 Tilpassa terrenget!.jpg 28 Fine detaljer.jpg
Et prosjekt som sålangt har passet 100% ang. alle deler, uten å tilpasse noe på tomta