Låve

Låve i Grindverk levert Øygarden vest for Bergen i slutten av september 2010 ble en god suksess!

Leveransebeskrivelse

  • 7,5x12,2m x 2,5m under Beter
  • 33`Takvinkel
  • Grindverket i Furu (justert)
  • Nagler i Eik
  • Kledning og taktro i furu, uten sortering på kjerneved
Øygarden er ein lang småstripe med øyer og med storhavet rett utenfor. Nordøy der denne låven ble montert har det ikke bodd mennesker fast siden ca. 1980 tallet. - Dagens generasjon er dermed i ferd med å gjenskape øyas idyll med å gjenskape bygninger, noe denne låven er en tro kopi av opprinnelig bygning som var ramlet ned for noen år tilbake. - Dette er selvsagt et flott initativ for både oss og for de de angår, og ikke minst kommende generasjon!

Noe forsinket og med et par småfeil (som ble rettet opp i dagen før) ble bygget stort sett montert ferdig Grindverket på 1 dag inkl. taktro. - Vi stilte med 2 mann, byggmester med 4-5, og byggherren selv med sin far.

Filmen her viser monteringen!