Prosjektgjennomføring

Alle prosjekter tar utgangspunkt i en unik tomt, og i lag med oppdragsgiver leverer vi en komplett leveranse fra a-å.

I denne prosessen har vi høy kvalitet i alle ledd og overleverer et spesialdesignet byggverk, som regel unikt for deg som kunde.

Tomt

Tomta kan ha terrengtilpassa byggverk, spesiellt et naust som til høyre.

1 Tomta.JPG Sammen med kart og bilder lager vi et utgangspunkt som tilfredstiller de krav som stilles.

Tegninger

Blir utformet i 3d, og vil kunne sammenfatte ulike andre komponenter samt detaljer

Naust etter avtale.jpg

3d tegninger som lett kan forstås av deg som kunde gir et realistisk bilde av ditt byggverk.

Samtidig som alle involverte også lett forstår det ventende arbeid.

Kontrakt

Blir inngått på komplette søkepliktige leveranser etter NS.

Mindre byggesett

På mindre byggesettleveranser blir en lettere kontrakt inngått der det blir stilt rekamasjonsansvar ihht. Norsk Kjøpslov.

Kun byggesett

I de tilfeller du som kunde tar på deg monteringen av bygget vil vi likevel stille garanti og reklamasjonsansvar ihht. Norsk Kjøpslov.

Byggemelding

I de tilfeller vi også monterer bygget vil vi som oftest kunne søke og stå ansvarlig for byggemelding mm.

Produksjon

Vi produserer et byggesett med produksjonsmåter nedarvet gjennom ca. 3000 år.

Med et noe mer moderne verktøy og hjelpemidler utnytter vi tømmeret på en optimal måte.

Dette krever kunnskap og kompetanse.

2 Sage til.jpg4 Presisjon.jpg 5 Sperrehakk spesial.JPG

Kontroll

Vi prøvetilpasser alle emner i våre verksteder noe som reduserer problemer på byggeplass.

Om moderne verktøy erstatter, vil likevel håndarbeidet følge et byggesett.

6 Samanføyiinger.JPG8 Oversikt.jpg 7 Tradisjon.JPG

Transport

Lange lengder krever ofte bruk av semitrailer, og på byggplass ideelle kranverktøy for montering

Vi ønsker å drive mest mulig gjenbruk, og ha minst mulig emballasje.

Transporten går.jpg 10 Grindverket på plass.JPG

Montering

På byggplass blir delene satt sammen, slik de kan passe på kun en måte.

Dette er en enkel og rasjonell prosess der fks. bygget til høyre er montert på omtrent en dag.

14 Første nagle på plass.jpg17 Grinder monterte.JPG 20 Skjøyt nagla.JPG26 Står for ein trykk!.JPG

Overlevering

Når byggesettet er ferdig foretar vi overlevering, og sørger for at alle detaljer er på plass.

28 Fine detaljer.jpg

Design og styrke.JPG

Naglene i et Grindverk er noe med det mest fremtredende.

Fordelen er den unike styrken som den koniske naglen får, og som holder emne på plass.

Bruddstyrken i en slik forbindelse er den beste kvaliteten i våre byggesett!

Naver .JPG

Nagler.JPG