Samarbeidspartnere: Gjennom over 1 år er det jobbet med å finne en eller flere samarbeidpartnere, og vi går nå mot sluttfasen med å få dette på plass. I kommende uker vil dette bli avdekket og vi ser da frem til å opplyse om dette når alt er på plass.