Testforsøk 19. og 20 April 2010:

Det ble utført et komplett testforsøk av et av produktene til Grindverk - "Møteplassen" hos Moelven Limtre`s avanserte Hundegger K2`s produksjonslinje. Testen var nokså hurtig gjennomført og avdekket kvalitet, nøyaktighet, produksjonstid, og at konseptet holder de mål som man har forventet.

Emner: Som en ekstra utfordring ble det utført testforsøk på spesialtørkede emner som var tilskjært på en uvanlig måte. Teorien (og kunnskapen) om dette viste seg å holde mål og vil kunne benyttes på alle "mer krevende komponenter". Dette vil medføre at dimensjoner man før anså som vanskelige å benytte pga. krevdene forhold vil kunne tilbys markedet på flere hold, og at større konstruksjoner lar seg produsere på tilsvarende måte.

Kvalitet og nøyaktighet: Ved å tilføre "justering" av emner vil disse ha en større nøyaktighet enn de som ble brukt på testforsøket, og det er råd å anta at alle komponenter vil passe uten "prøvetilpasning" dvs. at man kan flatpakke alle komponenter for senere sammensetning.

Produksjonstid:

moelv.20.04.2010.jpg

Produksjonstiden på "Møteplassen" ble tatt mål av,og man ser at det er nokså enkelt å kunne fastslå tidsforbruket ved flere gjentakende serier. Dette betyr at vi vil kunne få nokså bra kontroll over kostnader.

Som man også kan se vil selve produktet ikke tape karakter via en maskinell fremstilling, noe som òg er viktig med tanke på design og profil. Produktetne til Grindverk skal se forsegjort ut, og handlaget på best mulig måte.

Film 8,16Mb

Ang. montering komponenter etter produksjon.

Komponentene passet nokså bra i sammen, og vil medføre rasjonell montering samt pakking og leveringstid.

Oppsummering:

Som grovt anslag vil en Hundegger gjøre arbeid for "minst 10 mann" (uten pauser) om med bedre presisjon enn hva disse er i stand til. For en del tilskjæringer vil det være vanskelig å gjennomføre tilsvarende med manuelle metoder (hvis ikke umulig) mens det på noen områder krever kompetanse og noe håndarbeid for en siste finish.

Man kan med "godt hold" hevde at testen var en suksess, noe også avisa Firda skriver om i følgende artikkel.