Kurs!

Her har du/dere en unik sjangse til å få bygget ditt eget Grindverk på en unik måte. Systemet lar seg bruke slik at du som kursarrangør kan få skaffet deg et unikt Grindverkdin måte, ved hjelp av oss, deltakere og deg! - Vi akter gå ut med et tilbud over hele landet der vi tilbyr:

 • Kursinstruktør med spesialkompetanse
 • Spesialverktøy medbrakt
 • Pedagogisk læreform
 • Lokalt prosjekt

* I ditt lokalområde er det garantert råd å samle min. 6-10 personer en helg (evt. langhelg) og gjennom et ønskelig prosjekt få bygd ditt unike byggverk ved hjelp av vår spesialkompetanse, verktøy og pedagogiske læreform. Det eneste du må gjøre er:

 1. 7 Tradisjon.JPGSkaffe fasiliteter for kurs (lagerhus med strøm, litt verktøy, plass, lys. evt. varme)
 2. Skaffe kursdeltakere som deltar i praktisk og teoretiskopplæring. Beste er fra 6-10 deltakere.
 3. Skaffe og holde matrialer etter vår beskrivelse (gjerne lokale treslag og etter lokal skikk osv.)
 4. Ditt unike prosjekt har du selv en idè om, og vi hjelper, fikser og tegner dette fram til den beste løsning i forkant

* Et kurs vil kunne vare ca. 20 timer fra fks. fredag -søndag, og pris pr. kursdeltaker vil ligge på ca. 1000,- kr

*Kursarrangør må påberekne en ca. pris på 5000,- 8000,- kr alt etter deltakere, men vil da erverve et flott byggesett!

Kurseksempel:

 • Småhytter
 • Carporter
 • Leskur
 • Portaler
 • Naust
 • Paviljonger

Med bord og benker gjennomsiktig 2.jpg

Arrangør eksempel:

 • 4H
 • Nav
 • Skoler
 • Høyskoler
 • Arkitekter
 • Byggefirma
 • Byggmestere
 • Privatpersoner

13 Boring.JPG