Grinder:

Stav.jpg Bete, stav .jpg

Stav: En stav i et Grindverk vil ha sin karakteristiske"hals" som skal romme beten og til slutt stavleien.

En setter sammen Grinden på bakken, der delene kan passe kun på en måte.

Skråband.jpg Grind med sine deler.JPG
Skråband: Kan utformes på mange måter, og stå i forsjellige vinkler. Dette er med på å "avstiver" bygget, samtidig som det også har en estetiskt funksjon Delene Stav, Skråband og Bete, utgjør en Grind. Bredden og høyden på en Grind kan variere fra et par meter og opp i 10-12m. Dimensjonene vil naturlig nok også variere.
Bete.JPG Komplett grind.JPG
Bete: Grind, komplett.
Drager og bjelkesystem.jpg Drager og bjelkesystem2.jpg
Dragere: Har tappe og svalehaleforbindleser
Grinder.jpg Grinder2.jpg
Grinder:
Stavleie.jpg Geometri godt utnytta.jpg

Stavleien: Har uthakk for sperrer slik at sammen-

føyingene blir raske, sterke, og vakre.

Geometrien, dvs. samvirke mellom delene ved Grindverksteknikken har et svært godt forhold der alle deler er tilpasset sitt formål og kreftene virker på lag.
Sperr.jpg Grindverket frå aust.jpg
Sperr: Det komplette grindverket har et tilmålt forhold med alle sine deler der dimensjonene gjør seg selv.
-Rammeverk...

-Sleppverk....