Konstruksjonsprinsipp

Konstruksjonen i et Grindverk kan ha mange forsjellige utførelser alt etter bygningstype:

  1. Hvor mange "etasjer" et bygg skal ha.
  2. Om det skal "ruve" eller ligge "lavt" i terrenget.
  3. Hva type "monteringsmetode" som er ønskelig, fks. "kraning" eller "håndemakt"
  4. Om bygget "kan/skal" ha innvendige stolper.
  5. Hva "profil" eller "design" som er ønskelig
  6. Hvor "lett og hurtig" et byggesett er ønskelig montert.

I hovedtrekk så vil en kunne skille mellom Grindverk bestående av Grinder og Rammer.

- Grinder er et system som er det mest "urnorske" og der bygget preges av Grindene sin karakter og enkle reisemetode. De øvrige delene i systemet er enkle og rasjonelle, og metoden har svært lang fartstid og enkle elementer. Å bruke Grinder vil i mange tilfeller kansje være det enkleste mht. reisemetode, men dette kommer an på hvordan bygget skal utformes.

- Rammer er et system som har slektskap til Grinder, og der en spesiellt i USA og Canada har mange produsenter. Rammene preges av nokså mange Konstruksjonsformer, såkallt Timberframes, og der Fagverkene har fått sitt navn etter utseende eller populistiske utrykk.

Siden slektskapet er så nært så utfordres vi til å kunne benytte både Grinder og Rammer, men der de ulike fordelene, design og monteringsmetodene er bestemmende for valget.

Sleppverk: er et system som kan kompletteres både for Grinder og Rammer, og dette er i hovedtrekk "spor" enten i staver, bjelker eller sperr for på en enkel og spikerfri måte legge inn paneler eller laft (plank) i konstruksjonene.