Restaureringsarbeid:

Avslører historiens byggverk. Gjennom en analyser og antikvarisk gjenoppbygging, ser man at historien avdekker mange skjulte skatter. Som et ledd i utviklingen av nye byggverk innen Grindverksteknikken, er det utført flere restaureringsjobber tilsvarende bildene nedenfor illustrerer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Naust 2003.jpg

Grindverk med "Saltak"

Naustet her er over 100 år gammelt, og er som vi ser noe medtatt pga. manglende vedlikehold.

Det illustrerer et prinsipp der man satte stavene løst rett på stedelige steiner, evt. at man plasserte passende stener der stavene skulle komme.

Så tekket man taket med never, og torv øverst, og huset hadde en tyngde via torven som holdt huset på plass.

Bygget var "demonterbart" og hadde svært få faste deler, men holdt seg oppe ved hjelp av samvirke mellom de ulike, og "unike" delene.

Ofte var det gjerne brukt stedelige matrialer, og bygget var således tilvirket på stedet med det som fantes av emner.

6 Restaurering naust.JPG

Siden bygget var omfattende skadet og bare ca. 50% var råd å nytte, måtte det tas helt ned og gjenreises.

Grindene blir gjenreist ved hjelp av at stavene ble kappet, og en ny grind ble laget fremst på bygget.

Selve bygget ble noe snudd på tomta, slik at båten skulle være lettere å trekke ut, samt at det avdekket seg en mulighet å plassere bygget på eksisterende steiner.

Naustet ferdig kledd.JPG

Naustet er gjenreist, med synlig never, ukantet kledning, og med solide einekroker samt torvhold stokker.

I gavlen er kledningen stående, og på langsiden liggende.

Liggende langs sidene, fordi vann fra taket med tiden vil føre til behov for utskiftning av det nederste kledningsbord.

Grindverk med "pulttak"

Skykkja i Hyen.jpg


Bilde 007.jpg

Skykkja i Hyen er gjenreist, og avdekte

fordums enkleste metode for Grindverksprinsipp

Bygget stod så flotttt opp etter ein sten, der den 4. veggen utgjorde kampesteinen fra

Istiden.


Bygget var over 100 år gammelt, og det ble skiftet vitale deler, slik som bakerste Bete, men øvrige deler ble beholdt.

<Fransk lås var og er en måte å skjøte tømmer (grovt treverk) på.


Bilde 006.jpg


Bilde 017.jpg

Prinsippet med Grinder snudd langs

bygget sin lengderetning avdekket det enkleste prinsippet for et grindbygd hus.

Måten gjør det mulig å ha høydeforsjeller på Grinder, og således utelate stavleien og legge sperrer direkte på Grinder


Torvetaket ligger med tett forbindelse i mot steinen, og i nedre kant av taket er det lagt inn skjult takrenne.

Som vi ser består konstruksjonen seg av få enkle deler, uten grunnmur, og uten terrengarbeide.


Bilde 022.jpg


Bilde 040.jpg

Den skjulte takrennen vil pga. den sakte avrenningen beholde en
fuktig grobunn for torvetaket

Den skjulte takrennen ble til fordi det var greit å restaurere med tanke for fremtiden.

Altså, å unngå vann langs takutstikket, som etter hvert skaper råte langs bakken.


Kledning av ren kjerneved, eller adel som man sier i Nordfjord vil være nokså holdbar og er en selvfølge på et slikt bygg.

Uansett matriale, det er vannet som i kombinasjon med fks. gress og jord som lett tar knekken på et bygg.

Skifer langs terrenget, samt minimalisert risiko for vann langs bakkenivå, vil kunne medføre en lang holdbarhet for dette bygget.

Anno 1897.JPG


" Adelkledning"


Drev veggen.jpg

Anno 1897 står det på dette huset.

Kledningen fra samme tid var nokså god på

nordenden...


Mens den på Østenden (drevveggen)

var mindre bra og moden for utskiftning.

RÃ¥teskader.jpg
Utskjæringsdetaljer.JPG

Vinduet her ser noe medtatt og er faktisk langt fra det eldste på huset. Den gamle gode Adelkledningen var imdilertid nokså god ennå, og i grunn så var det faktisk vinduene som mest trengte å bli skifet


Som en ser så var arbeidet og matrialene nokså god kvalietet på, og da trenger en restaurere etter samme prinsipp.
God kvalitet erstattes.JPG
Adelkledning.JPG
Ny kledning i 100% Adelmatrial, med perlestaff
Trolig vil også denne holde i minst 100 år til
Autentisk restaurering.JPG
Loftvindu.JPG
Detaljer frehemver fortsatt..
Også profil på listverk!
Skråskjøyt.JPG
Ny status drev veggen.JPG
Skråskjøt forhindret vann å trenge inn.
"Tilbake til fremtiden"