Historien..

Tilbake til opprinnelsen til Grindverk, er mer enn 3000 år gammel.

Grindverk, Grindbygg, Grindhus, er alle benevnelser på en genial byggemetode som fra før Vikingtid ble brukt på alle former for hus der trevirket i huset var sammensatt på en enkel men genial måte.

Stavkirkene som i dag er verdensberømte, hadde sitt opphav i Grindverket. På tross av intressen for laft og laftede hus, har Grindverket et enda større bruksområde, for ikke å snakke om genuine fordeler.

Det burde være mulig å lære litt av stavkirketeknikken i forbindelse med Grindverk i dag. Denne bygningsformen hadde mange elementer fra Grindverket, og dro med seg videre en kultur som hadde pågått i fl. hundre år før.

Hovedelementer i Stavkirkene var også dette med Treforbindleser, og mange deler av bygget ble reist på omtrent liknende måte som et grindverk blir i dag.

Stavkyrkje.jpg

I hovedtrekk kan et grindverk bygges på samme måte idag som for 3000 år siden...

Men, det er også mulig å tilføre enkle redskaper som har kommet siste 50 år til å forenkle, forkorte, og rasjonalisere metoden.

Reising av Grindverket.jpg


Grindbygga langs Vestlandskysten ble bygd helt frem til 1950, flere 10.000 talls står den dag i dag.Ute i verden finnes det et verdensomspennende slektskap fra en kultur som har pågått i flere tusen år.

Historien er således unik. Den er norsk, men den har også et verdensomspennende slektskap, og den er uhyre enkel samtidig som den er genial. Arkitekter beundrer den dag i dag konstruksjonene, og hvor unike de var.

Grindverket var brukt på Stavkirkene, på Bolighus, på alle Uthus, og ellers avanserte bygg.

Fordelene var ekstremt høy styrke og holdbarhet.
Utnyttet lokalt tømmer, også bruk av løvtre i skogfattige områder.
Kunne lages på stedet, uten tørking og med stedelige matrialer.
Klarte store terrengvariasjoner.


Konstruksjonen utnyttet treet sine egenskaper, og dimensjoner.
Måten grindverket ble satt i sammen hadde en høy geometrisk virkemåte, selv i dag..