Knekter

Møteplassen

Møteplassen med bord og benker.jpg Foreløbig kun på forespørsel

Stativ

Skilt tavle Matre.jpg

Markedsplassen

Markedsplassen.jpg

Portaler

Eldhus

Kommer..

Apparat

Carporter

Carport.JPG

Naust

Grindverket frå aust.jpg