Grind Design System

Er et egetutviklet system som baserer seg på detaljprosjektering av komplette byggverk der Grindverk er hoved bestand delen.

Følgende film forklarer kort hvordan et Grindverk er montert, på denne måten skal man lett kunne få til: Montering Grindverk

Grind Design System er mulig å betrakte 3dfiler til via SketchUp Viewer, et gratis program nedlastbart her.

En enkel forklaring til hvordan laste ned og bruke 3d programmet kan gjøres her.

Et Grind Design produkt:

Er tilpasset ditt klima, og har egenskaper som gjør det ekstra holdbart og levedyktig.

Du anskaffer deg et Grind Design produkt fordi produktet i seg selv har unike egenskaper..

Det rene treet er stabilisert nedbrytnings prosessen på etter hogst, og alt etter nedbrytningstida vil treverk tilføre menneskene matrialer til hus og andre bruksområder der co2 balansen er ivaretatt..

 I et Grind Design produkt har vi mulighet å gjengi noen av naturens vakreste former og egenskaper

Fra det minimale,og enkle, til det grasiøse og sakrale..