Unike Trekonstruksjoner i Rent Tre har sitt opphav fra tidenes morgen da veidemannen bygde sine enkle hus i tømmer og etter hvert har gitt dagens mennesker en lang historie og kunnskap om dette.

I verdens klimakrise er Rent Tre et bidrag til å gjenopprette co2 balansen gjennom et balansert skogbruk, der utvilsomt tiden er kostbar og konsekvensene store om vi kan gjøre noe.

Andelen av Rent Tre i Grind Design er nesten 100%, og fokuset på rene, holdbare, og unike egenskaper er tilført konseptet.

I en omfattende utviklingstid er Grind Design blitt et produkt som bygger videre på Grindverksteknikken fra Bronsealderen, og som gjennom sin lange historie og verdensomspennende slektskap har tatt i bruk hypermoderne teknologi til design og foredling.

Grind Design har som intensjon å tilby unike konstruksjoner i rent tre og gjennom sine produkter kunne tilby et spekter av byggverk med unike fordeler for miljøet.

Alle typer bygg lar seg konstruere, og så snart vi har godkjenning for isolerte byggverk, vil også disse være tilgjengelige.

*Et tre i vekst er en organisme som tar opp co2 og sørger for at verdens klimautslipp har et filter for avgasser. Om ikke foredlet vil treet råtne og skape nye avgasser. Slik sett er balansen av verdens skog viktig å holde i sjakk, og sørge for at treet som ressurs blir best mulig tatt vare på før det dør.

Grind Design`s produkter er basert på en rekke fordeler forutenom å være et rent produkt med naturlige egenskaper.

  • Unik styrke
  • Unik passform

  • Unik holbarhet

  • Unike design

Tre som ressurs skaper unike byggverk og unik økobalanse!

Furuas holbarhet, Granas volum, Eika sin styrke!